Provincie wil hoeve in Kortrijk verbouwen tot leer- en werkplek voor richting ‘plant, dier en milieu’ van PTI Kortrijk

Provincie wil twee nieuwe opleidingen in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) aanbieden

De Provincie kocht deze hoeve aan in 2013 en wil ze laten verbouwen tot nieuwe leer- en werkplek voor de richting ‘plant, dier en milieu’ van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk. De hoeve ligt op wandelafstand van de campus ‘Wetenschap en Groen’ in de Condédreef, waar deze richting momenteel gegeven wordt.

Beschrijving van de geplande werken

De Provincie wil de bestaande stallingen omvormen tot huisvesting voor paarden, schapen, geiten en neerhofdieren.
De schuur zal gebruikt worden als praktijklokaal voor de lessen dierenverzorging en het onderbrengen van kleine knaagdieren, amfibieën en vogels. Daarnaast wordt ook een quarantainelokaal voorzien om er zieke dieren te kunnen verzorgen.
De open loods zal dienst doen als opslag voor stro, hooi, voeders en de stalling van tractoren en werktuigen voor het onderhoud van de site.
De woning zal heringericht worden als conciërgewoning, die momenteel in de Condédreef in Kortrijk gelegen is.

Naast de verbouwing en herinrichting van de hoeve zal een groot deel van het weiland ingezet worden als bufferbekken voor Zuid-Kortrijk. Het andere deel zal begraasd worden door de dieren van de campus.

Raming en termijn

De werken worden geraamd op 1.000.000 euro, inclusief btw.
De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. De start is voorzien in 2019.

Nood aan bijkomende ruimte

De campus ‘Wetenschap en Groen’ van het PTI in Kortrijk bood tot 2009 enkel plantgerichte studierichtingen aan. Vanaf 2009 werd ook het luik ‘dier’ als volwaardig deel aangeboden.
Heel wat terreinen, lokalen en loodsen worden ondertussen ingenomen door de aanwezige dieren of worden gebruikt voor de opslag van voeders. De vraag naar bijkomende ruimte voor het huisvesten van dieren, de opslag van materialen en het uitvoeren van praktijkhandelingen was groot. Daarom werd uitgekeken naar een nieuwe locatie in de buurt van de campus. Er werden verschillende hoeves bezocht. Hoeve Walle kwam als meest geschikte locatie naar voor.

Verdubbeling leerlingenaantal luik ‘dier’ sinds 2009

Sinds de start van het luik ‘dier’ in 2009 kende de campus ‘Wetenschap en Groen’ een verdubbeling van het leerlingenaantal: van 287 naar 493.
Ook het aantal leerlingen binnen de afdelingen ‘tuinbouw’, ‘planttechnische wetenschappen’, ‘biotechnische wetenschappen’ en ‘aso wetenschappen’ steeg de afgelopen jaren.
Door deze blijvende stijging kwam de campus plaats te kort, voornamelijk voor het verder uitbouwen van de afdelingen ‘plant’, ‘tuinbouw’ en ‘dier’.

Van alle jongeren die de richting ‘plant, dier en milieu’ volgen, kiest ongeveer de helft ondertussen voor het luik ‘dier’, waar dat bij de start in 2009 slechts een vijfde was.

www.pti.be

Meer info 

Kabinet gedeputeerde voor onderwijs, Carl Vereecke
thijs.descamps [at] west-vlaanderen.be
of 050 40 31 98