Provincie wil extra bufferende capaciteit Huwijnsbeek (Lichtervelde)

Image
Gecontroleerd overstromingsgebied

Het gaat over een oppervlakte van 20 a 8 ca. De aankoopprijs bedraagt 18.463,56 euro. De gemeente Lichtervelde koopt eveneens enkele percelen grond aan met een totale oppervlakte van 55 a.

De percelen bevinden zich ter hoogte van de Stegelstraat en zullen ingericht worden om water te kunnen bergen. Op de beek wordt een berm en een debietsbegrenzer aangelegd. Op die manier wordt bij hevige neerslag een gecontroleerd overstromingsgebied gecreëerd met een capaciteit van 9.000 m³. De Provincie staat in voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied. De aanleg is voorzien in 2020.

Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen richting het centrum van Lichtervelde.

Meerjarenprogramma 2014-2019

Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014–2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden.
Ook de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Huwijnsbeek was voorzien in het meerjarenprogramma.