Provincie wil autonoom provinciebedrijf WIVO/SBR oprichten

​Het nieuwe apb wil het platform voor kennisoverdracht tussen de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse lokale besturen (gemeentes, ocmw’s, autonome gemeentebedrijven, politie- en brandweerzones enz.) zijn. Het provinciebestuur heeft immers de taak om ‘kennispartner’ voor hen te zijn. Daarnaast wil WIVO/SBR een geïntegreerd antwoord bieden op kennisnoden en -vragen van lokale besturen, niet alleen door opleiding, vorming en training, maar bijvoorbeeld ook door middel van begeleiding en het uitvoeren van selectieopdrachten.

In een volgende stap wordt werk gemaakt van de oprichting van de raad van bestuur en het definitief invullen van de naam van het apb. Het apb treedt in werking op 1 januari 2017.

Waarom apb WIVO/SBR
In 2014 begon de vzw West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO) de zoektocht naar een duurzame juridische vorm, rekening houdende met de wijzigingen in de wetgeving op vlak van intergemeentelijke samenwerking.

WIVO werd in 1980 opgericht vanuit de Provincie en het merendeel van de West-Vlaamse gemeenten en ocmw’s.

De Provincie stelde de oprichting als autonoom provinciebedrijf voor, mits dit in overleg met de School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen (SBR) verliep.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie, Guido Decorte
[email protected] of 050 40 31 50

kabinet gedeputeerde voor provinciaal onderwijs, Carl Vereecke
[email protected] of 050 40 31 98