Provincie West-Vlaanderen werkt missing link weg tussen Vrijbosroute en Houthulst

provvrijbosroute

Dat heeft de provincieraad beslist in haar zitting van donderdag 24 september. Daarvoor moet de Provincie enkele percelen grond van een oude militaire spoorwegberm in Staden en Langemark-Poelkapelle aankopen.

Voormalig militair domein

De Provincie nam in 2006 al een optie op de percelen die vroeger gebruikt werden om bommen van en naar het militair domein in Houthulst te transporteren. Net voor de zomer besliste de deputatie een bod uit te brengen op de percelen met een totale oppervlakte van 5,5 ha. De Provincie biedt voor de percelen op het grondgebied van Staden en Langemark-Poelkapelle 120.000 euro.

Missing link

De Provincie wil met de aankoop van de spoorwegberm een missing link wegwerken tussen de Vrijbosroute en het openbaar bos Vrijbos. Op dit moment passeert de mountainbikeroute Houthulst-Staden van Sport Vlaanderen over de berm, maar de Provincie wil het tracé van twee kilometer optimaliseren tot een volwaardige en fietsveilige verbinding. Tot op heden moeten fietsers landelijke wegen gebruiken met gemotoriseerd verkeer.

Ecologische mogelijkheden

Bovendien bieden de gronden rond het fietspad ecologische mogelijkheden. Door de schrale, stenige ondergrond heeft zich een waardevolle vegetatie ontwikkeld met onder meer margriet en knoopkruid. Er zijn ook hagedissen en koevinkjes, een soort vlinder, waargenomen, wat zeldzaam is in de natuurarme regio van Staden en Langemark-Poelkapelle. Brede betonstroken, eigen aan het militair verleden, kunnen uitgebroken en opnieuw aangeplant worden met inheemse bomen en struiken.

Vrijbosroute

De Vrijbosroute loopt over de voormalige spoorlijn tussen Boezinge (Ieper) tot in Kortemark en is ongeveer 20 kilometer lang. De as snijdt dwars door het historische front van de Eerste Wereldoorlog, waar tal van bunkers en begraafplaatsen de laatste stille getuigen zijn van de gruwel.