Provincie West-Vlaanderen werkt missing link Guldenspoorpad weg

guldenspoor

Daarvoor moet de Provinice enkele gronden aankopen. Dat heeft de provincieraad in haar zitting van donderdag 22 oktober beslist.

Verbinding

Op dit moment kunnen loopt het Guldenspoorpad reeds onafgebroken van Kortrijk tot Knokke Zwevegem en van in de Stationsstraat in Moen tot aan de fietsersbrug over de Schelde in Avelgem. Daartussen moet er nog een fietspad komen die beide delen aan elkaar verbindt.

Er is gekozen om een tracé aan te leggen waarbij het pad de oude spoorwegbedding volgt. Met een kleine afbuiging wordt een verbinding met een breedte van 8 meter gemaakt met de Klijte en de Kraaibosstraat die uitkomt op het reeds bestaande tracé. Het volledige traject is 625 meter.

Aankoop percelen

Om het pad te kunnen aanleggen moeten vijf kleine percelen weiland aangekocht worden. De Provincie bereikte reeds met de eigenaars een overeenkomst die een minimale impact heeft op het landbouwgebruik. Voor alle percelen samen trekt de Provincie 94.427,53 euro uit, goed voor ongeveer 1 hectare.

De gunning voor de realisatie van het project staat gepland in 2022.