Provincie West-Vlaanderen vraagt met nieuwe campagne eerlijk debat voor de landbouw

Campagne eerlijke landbouw

Dat gebeurt aan de hand van radiospots, videospots en een nieuwe website waarop heel wat argumenten te lezen zijn. 

Pro en contra
“Varkens moeten buiten lopen, want dat is goed voor hun welzijn.”
“Varkens moeten binnenblijven, want dat is goed voor het milieu.”

“Landbouw moet kleinschaliger om het milieu te beschermen.”
“Landbouw moet grootschaliger om te kunnen investeren in maatregelen die het milieu beschermen.”

In het debat over landbouw worden heel veel interessante meningen en stellingen verkondigd. Die spreken elkaar soms tegen. Voor elk standpunt bestaat er een even relevante argumentatie voor precies het omgekeerde standpunt. Net daarom lanceert Provincie West-Vlaanderen, onder de noemer 'eeneerlijkdebat.be', een campagne die mensen aan het nadenken wil zetten over die vaak tegengestelde meningen. Land- en tuinbouw is immers van essentieel belang in West-Vlaanderen. 

Complex gegeven
De realiteit op het terrein is complex, hardnekkig en moeilijk in een eenduidige positie te vatten. Zeker voor een leek en al helemaal voor de land- en tuinbouwers. Deze spreidstand waar de land- en tuinbouwers in zitten, is best wel lastig. Hun centen en toekomst zijn vaak afhankelijk van de uitkomst van die discussies. Het feit dat beide standpunten tegelijkertijd met goede argumenten onderbouwd kunnen worden, maakt die debatten extra moeilijk.

Staan wij als Provincie achter elk van deze argumenten? Zijn die allemaal wetenschappelijk en onweerlegbaar onderbouwd? Zeer zeker niet. Maar het zijn wel de elementen die vaak terugkomen in gesprekken, in discussies, ... We willen dat het debat gevoerd wordt met de nodige nuances en altijd met een luisterend oor naar pro en contra. 

Je kan de radiospots, die deze week op Radio 1 lopen, beluisteren via deze link

alsook de verschillende argumenten en tegenargumenten ontdekken op www.eeneerlijkdebat.be.