Provincie West-Vlaanderen voorziet wél subsidies aan de strandredders

Image

“Door de afslanking van de Provincies mochten Provincies niet langer meer zetelen in intercommunales, waaronder het IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.
Maar toch zou de Provincie, volgens Vlaanderen, moeten blijven subsidiëren, terwijl er echt niet alleen West-Vlamingen in de zee zwemmen…

Toch laat de Provincie het IKWV niet in de steek, zolang Vlaanderen haar verantwoordelijkheid niet neemt. Zo heeft de Provincie West-Vlaanderen voor volgend jaar voor de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen wel degelijk opnieuw 250.000 euro voorzien in de budgetnota. De nota dient wel nog goedgekeurd te worden bij de budgetbesprekingen door de provincieraad.

Wat betreft de subsidie aan Domaine 10: de betaling gebeurde omdat de aanvraag voldeed aan alle voorwaarden van het nieuwe logiesdecreet van Vlaanderen, ingevoerd door Vlaams minister van Toerisme, Ben Weyts.”