Provincie West-Vlaanderen voorziet nieuwe fietsvoorzieningen langs Astridpark-Molenstraat in Kortrijk

shutterstock_1885496.tif

De provincieraad van West-Vlaanderen keurt in haar zitting van donderdag 28 september het bestek en de plaatsingsprocedure goed voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen langs de Molenstraat in Kortrijk en de aanleg van de fietssnelweg F361 aan het Astridpark. Beide projecten zijn een samenwerking met de Stad Kortrijk. 

Uit te voeren werken
Voor de aanleg van de fietssnelweg F361 (tussen Kortrijk en Roeselare) komt er een nieuwe fietsoversteek aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan, een nieuw dubbelrichtingsfietspad in beton, een fietsoversteek aan het kruispunt met de Herdersstraat en een nieuwe fietsstraat in de Koninginnelaan en de Weverstraat. De totale lengte bedraagt 150 meter. 

De werken voor de nieuwe fietsvoorzieningen langs de Molenstraat omvatten de aanleg van een deel fietssnelweg van 4 meter breed op het traject van de F361, een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en een fietsstraat langs de Molenstraat. De totale lengte bedraagt ongeveer 530 meter. Hierbij worden ook de kruispunten van de Molenstraat met de Jacob Vervaetstraat en de Kortrijkstraat veiliger gemaakt met een nieuwe fietsoversteek. 

Beide projecten maken een onderdeel uit van het stadsvernieuwingsproject van de Stad Kortrijk waarbij ook de rijweg wordt vernieuwd en er een nieuw gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. 

Kostprijs en termijn
Het project van fietsvoorzieningen langs de Molenstraat heeft een kostprijs van 2,3 miljoen euro, inclusief btw waarvan de Provincie West-Vlaanderen 255.000 euro voor haar rekening neemt. De Vlaamse overheid komt via het Fietsfonds voor de helft tussen op het bedrag van de Provincie. De uitvoeringstermijn bedraagt 115 werkdagen. 

Het project van de F361 Astridpark-Molenstraat heeft een kostprijs van ongeveer 800.000 euro, waarvan 82.000 euro voor de rekening van de Provincie West-Vlaanderen. Dit project krijgt 50% steun op het provinciaal aandeel via het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen.