Provincie West-Vlaanderen voorziet nieuwe fietspaden langs Beverhoutsveldstraat en Akkerstraat in Beernem

shutterstock_1885496.tif

Zo komt er een veilige fietsverbinding met Assebroek en Sint-Kruis in Brugge. 

Uit te voeren werken
Het volledige traject van de nieuwe fietspaden is 5 kilometer lang. Over een lengte van 2 kilometer langs de Beverhoutsveldstraat komt er een dubbelrichtingsfietsad met een breedte van 2,5 meter. Voor de overige 3 kilometer langs de Akkerstraat komt er aan beide zijden van de weg een enkelrichtingsfietspad, telkens met een breedte van 1,75 meter. 

De werken maken onderdeel uit van een groter project waarbij de gemeente Beernem en Aquafin ook de rijweg vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. 

Kostprijs & termijn
De totale kostprijs voor het project is geraamd op 13,7 miljoen euro, inclusief btw. Het aandeel van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt 3,7 miljoen euro, inclusief btw. Het Vlaamse Gewest komt in het kader van het Fietsfonds tussen voor 50% op het aandeel van de Provincie. De start van de werken is voorzien voor 2024 en zullen 375 werkdagen duren.