Provincie West-Vlaanderen voorziet nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in Ichtegem

GOG Ichtegem

Met de nieuwe waterbuffer wordt de dorpskern van Ichtegem beter beschermd tegen wateroverlast. 

Gecontroleerd overstromingsgebied
Het centrum van Ichtegem is gevoelig voor wateroverlast vanuit de hoger gelegen Trogbeek en Blekerijbeek. Deze twee waterlopen ontspringen in de aanliggende heuvelrug tussen Koekelare en Wijnendale. Bij hevige regenval stroomt het water snel af richting de lager gelegen gebieden rond Ichtegem. De afstroomgebied is met 260 ha redelijk beperkt. De Provincie West-Vlaanderen kocht hiervoor weidegronden aan die omgevormd zullen worden tot een gecontroleerd overstromingsgebied. 

Binnen het gebied wordt gewerkt met een lange grondberm die het teveel aan oppverlaktewater binnen een begrensd gebied houdt. Op deze manier kan het water gecontroleerd langs het centrum van Ichtegem passeren naar de Moerdijbeek en de Moerdijkvaart. De Trogbeek en de Blekerijbeek krijgen in het overstromingsgebied flauwe oeverranden en krijgt extra bomen. Door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied zal de maximale buffercapaciteit 34.000 m3 bedragen. 

Kostprijs & termijn
Het totaal bedrag voor de werken wordt geraamd op 411.617,16 euro, inclusief btw. De start van de werken is voorzien voor de lente van 2024 en zullen 120 werkdagen duren.