Provincie West-Vlaanderen viert 50 jaar Palingbeek op 2 en 3 september

De Palingbeek in Ieper bestaat 50 jaar

De Provincie West-Vlaanderen opende 50 jaar geleden, in 1973, het provinciedomein Palingbeek in Ieper voor het grote publiek. Tijdens het feestweekend van 2 en 3 september viert de Provincie deze verjaardag met een hele reeks publieksactiviteiten.

Feestprogramma 2 en 3 september
Het eerste weekend van september staat volledig in het teken van het gouden jublieum van Palingbeek. Op zaterdag 2 september kunnen bezoekers deelnemen aan de Boshappening met tal van workshops en animatie, het aanbod van de pop-up bar van Vondels vzw proeven, het oorlogslandschap van het domein verkennen, 's avonds op schemertocht trekken (i.s.m. Natuurpunt Westland) of naar de kindvriendelijke film 'Hopper en de Hamster der Duisternis' kijken tussen de bomen. Voor bepaalde activiteiten dien je in te schrijven.

Op zondag 3 september staat een gratis aperitiefconcert op het programma.  De Brasserie, Kobe Sercu, Vorre, Fokkersvreugde en Laura Lynn komen tussen 11 en 14 uur optreden. Voor de kleine feestgangers is er randanimatie voorzien. Inschrijven voor het concert is wel nodig. De eerste 500 ingeschrevenen krijgen een leuke attentie. In de namiddag, tussen 14 en 16 uur, is er de theaterwandeling 'Roering en Romantiek langs de Vaart'. Op een ludieke manier brengen acteurs het bewogen verhaal van de Oude Vaart. 

Het hele weekend lang kan je op eigen houtje ook deelnemen aan de theaterwandeling 'VOS in het bos’. Of bezoek de 50-uren-marathon van Volkssterrenwacht Astrolab IRIS in het domein. 

Palingbeek
Het domein Palingbeek is ontstaan rond het verlaten kanaal Ieper-Komen en kreeg de naam van het bronbeekje dat in het kanaal vloeit: de ‘Palingbeek’. Het provinciedomein kende vooral vanaf 1989 een gestage groei. Het begon met de hoeve Hagereke, waar het oude landschap met hagen, houtkanten en boomgaarden hersteld werd. Later kwamen nabijgelegen bos- en parkgebieden en een vijftal stopgezette landbouwbedrijven erbij. Vandaag beslaat het domein een oppervlakte van 250 hectare.

Volgens onderzoek van Westtoer trekt het domein jaarlijks 200.000 bezoekers. De nadruk ligt er op natuurbeleving en zachte recreatie. Het bezoekerscentrum zorgt steeds voor een reeks leerrijke en avontuurlijke activiteiten. Zo ontvangt Palingbeek elk jaar 8.000 leerlingen. 

Een uniek stukje natuur
75% van het domein ligt in Europees habitatrichtlijngebied (Europees beschermde natuur). Zo leven in Palingbeek twee Europees beschermde topsoorten: de eikelmuis en de kamsalamander. Ze krijgen bijzondere aandacht bij het beheer: meer poelen, meer ruigtezones, meer bomen en struiken met bessen en noten. Deze kwetsbare soorten bewijzen de grote natuurwaarde van het domein.

Tussen 1990 en 1995 keerden ook enkele grotere diersoorten spontaan terug naar de streek: reetjes, steenmarters en vossen. Later volgden zwarte specht (2010) en eekhoorn (2012). De laatste nieuwkomer is de boommarter (2022). Ze illustreren de steeds toenemende natuurwaarden in het domein.