Provincie West-Vlaanderen verleent vergunning voor bouw McDonald's in Torhout

McDo in Torhout

De stad Torhout had in augustus vorig jaar de vergunning geweigerd, daartegen ging de aanvrager in beroep. Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden zo’n 64 bezwaren ingediend onder andere wegens de vrees voor geluidshinder en bijkomende mobiliteitsproblemen. 

Geluidshinder beperken
De aanvraag voorziet de bouw een nieuw fastfoodrestaurant met 146 zitplaatsen en drive-in en een parking met zo’n 53 parkeerplaatsen. Op 17 september werd beroep ingesteld bij de deputatie, op 8 februari werd door de deputatie al een termijnverlenging toegestaan. 

Gedurende de procedure in beroep werden aangepaste plannen ingediend om tegemoet te komen aan de opmerkingen die de provinciale omgevingsambtenaar formuleerde. Hierbij werd een grotere groenbuffer ten aanzien van de direct omwonenden voorzien met extra hoogstammig groen. 

Om de geluidshinder te beperken wordt ook nog een extra voorwaarde opgelegd waarbij er  rond de installaties een geluidsscherm in L-vorm met afmetingen 6x6 meter en een hoogte van 2,25 meter geplaatst dient te worden. Rondom het terrein worden ook akoestische wanden voorzien. 

Beslissing deputatie
De deputatie oordeelde dat de aanvraag geen bijkomende mobiliteitsproblematiek zal generen, dit bleek ook uit de ingediende mobiliteitsstudie en ook het agentschap wegen en verkeer gaf in graad van beroep een gunstig advies. 

Op basis van deze elementen besliste de deputatie om de vergunning alsnog te verlenen in graad van beroep.