Provincie West-Vlaanderen verleent NV Devamix (Harelbeke) een vergunning onder voorwaarden voor één jaar

asfalt

Die geldt voor een proefperiode van één jaar, en gaat per direct in.

NV Devamix diende in juni dit jaar een aanvraag in voor haar werking als betoncentrale en voor het bewerken van afvalstoffen zoals asbest. Dit laatste luik schrapte het bedrijf nu uit de aanvraag, wat neerkomt op een hernieuwing van de bestaande vergunning.

Adviezen

Tegen de aanvraag kwamen 921 bezwaren. Die gingen vooral over de asbestverwerkende activiteiten van het bedrijf. De adviezen waren ook verdeeld. De adviezen van het Departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Vlaams Milieumaatschappij waren voorwaardelijk gunstig. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke gaf een ongunstig advies. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie achtte een proefvergunning aangewezen mits het bedrijf de nodige aanvullende verduidelijkingen en toezeggingen inzake aanpak en beheersing van de hinder zou bezorgen.

Akkoord na overleg

Na informeel overleg is een overeenstemming bereikt, tussen NV Devamix, de Provincie en ook de stad Harelbeke. Het bedrijf doet afstand van alles wat met asbest te maken heeft, zowel de opslag als de verwerking. Het bedrijf ging ook in op de proeftermijn van één jaar dat gebonden is aan strikte randvoorwaarden. Zo zal Devamix onder meer een stofrapport, een transparant monitoringsprogramma en een overzicht van de reeds uitgevoerde maatregelen moeten bezorgen. Er zal ook worden gekeken in welke mate voorgestelde maatregelen worden nagekomen, zoals het plaatsen van een wielwasinstallatie, het plaatsen van omheiningen en betonnen afsluitingen en het aftoppen van de opslag van stuifgevoelige stoffen. Er zal ook een communicatieplan worden opgesteld in overleg met de stad, waarbij ook de omwonenden zullen betrokken worden.