Provincie West-Vlaanderen verdeelt 96.520 euro aan subsidies over vier onderwijsprojecten

shutterstock_143107906.jpg

De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijs. De deputatie bevestigde zo het positieve advies van de commissie.

Overzicht projecten
Deze vier projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

  1. Ter Berken Langemark - Futureproof talent@work - 21.520 euro
  2. VIVES - Sterk in OKAN - 25.000 euro
  3. Hogeschool VIVES Zuid - Drone Up - 25.000 euro
  4. Hogeschool VIVES Zuid - AI in the social sector: empowering local professionals - 25.000 euro

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

De reglementen worden begin 2024 gewijzigd. De angepaste reglementen worden begin februari online gezet. 

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 1 maart. Alle informatie kan verkregen worden via [email protected] of via de website www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend.