Provincie West-Vlaanderen verdeelt 95.420 euro subsidies over vijf onderwijsprojecten

shutterstock_14675587.jpg

Dat besliste de deputatie van de Provincie eind 2022. De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijs. De deputatie bevestigde zo het positieve advies van de commissie.

Overzicht projecten
Deze vijf projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Athena campus - Drie Hofsteden – Kortrijk: Leesbevordering en leesmotivatie - 19.000,00 euro

RHIZO De Lage Kouter – Kortrijk: De eerste stappen naar een herstelschool buitengewoon onderwijs - 20.000,00 euro

Stad Oudenburg: Steam for kids @ Oudenburg - 25.850,00 euro

Howest, MaM – Brugge: XR in de realiteit - 25.000,00 euro

Sint-Jozef en Ensorinstituut Oostende: Samen op smartschool - 5.570,00 euro

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema’s die op de website zijn opgenomen gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Alle informatie kan verkregen worden via [email protected] of via de website.

In bijlage is een inhoudelijk overzicht van de goedgekeurde projecten terug te vinden.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend]