Provincie West-Vlaanderen verdeelt 72.108,52 euro aan subsidies over drie onderwijsprojecten

shutterstock_141519763.jpg

Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 2 december. De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijsbeleid.

24.708,52 euro is voorzien voor een project in het kader van het volwassenenonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. 47.400 euro gaat naar projecten uit het basis- en secundair onderwijs.

Overzicht projecten
Deze drie projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:


Eén project gericht op volwassenenonderwijs
Ligo – centra voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Midden-en Zuid-West-Vlaanderen – GeletterdE Gemeente 2.0: 24.708,52 euro

Twee projecten gericht op basis- en secundair onderwijs
VTI Tielt i.s.m. Stad Tielt – STM n de vrije tijd – 24.400 euro

Gemeente Wevelgem – LAP8 – 23.000 euro

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er twee subsidierondes met telkens een oproep, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende rondes blijven de prioritaire thema’s in het kader van het coronaherstelplan gelden: ‘bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden’, ‘versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom’, ‘optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ en ‘verhogen van de geletterdheid op vlak van taal, cijfers en ICT’.
Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Verdere informatie kan verkregen worden via [email protected] of via de website.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend]

Als bijlage is een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag) terug te vinden.