Provincie West-Vlaanderen verdeelt 275.526 euro aan subsidies over twaalf onderwijsprojecten

flankerend onderwijs

Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 10 december. De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijsbeleid.

54.800 euro is voorzien voor projecten in het kader van het volwassenenonderwijs en
-educatie en levenslang leren. 220.726 euro gaat naar projecten uit het basis- en secundair onderwijs.

Overzicht projecten

Deze twaalf projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Twee projecten volwassenenonderwijs
West-Vlaamse centrumsteden: 27.500 euro of 6.875 euro per centrumstad
CVO SVG, Brugge: 27.300 euro

Tien projecten basis - en secundair onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Paulus Kortrijk: 25.000 euro
Vrij Technisch Instituut Torhout: 21.650 euro
Vrije Basisschool De Horizon Koolskamp: 8.662,66 euro
Buitengewoon Basisonderwijs Spermalie Brugge: 25.000 euro
Eekhout Academy Kortrijk: 25.000 euro
Rhizo Lyceum Kortrijk: 27.500 euro
Vrij Technisch Instituut Veurne: 19.520 euro
GO! Atheneum Avelgem: 24.000 euro
Vrije Middelbare School Roeselare: 19.393,30 euro
Scholengroep Impact Brugge: 25.000 euro

Een ruim overzicht is hier te vinden.

Noden door corona

Bij de oproep in het najaar is ingespeeld op de coronacrisis en de noden die ten gevolge daarvan ontstaan zijn in het onderwijs. De prioritaire thema’s bij de laatste oproep waren: bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden, versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en verhogen van de geletterdheid (taal, cijfers en ICT).

Volgende indienronde

Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema’s in het kader van het coronaherstelplan gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Alle informatie kan verkregen worden via [email protected] of via de website.

www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend