Provincie West-Vlaanderen verdeelt 150.600 euro aan subsidies over zes onderwijsprojecten

shutterstock_72441235.jpg

De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijs. De deputatie bevestigde zo het positieve advies van de commissie.

Overzicht projecten
Deze zes projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

 • KTA Brugge - Esports in education: We’re in for the better game - 25.000,00 euro
   
 • Hogeschool Vives Zuid - AI-Powered STEM - 25.000,00 euro
   
 • Eekhout Academy vzw - Verwelkomend schoolklimaat - 23.100,00 euro
   
 • Inagro vzw - Met de klas de boer op STEM op de boerderij - 25.000,00 euro
   
 • MIA Brugge - "KIC [‘Kiek’]: Klas-Individu-Crisis" 25.000,00 euro
   
 • Cvo MIRAS - Integreren van innovatieve leertechnologieën (ILT) binnen de opleiding woningcontroleur - 27.500,00 euro

 

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema’s die op de website zijn opgenomen gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Alle informatie kan verkregen worden via [email protected] of via de website.

Een inhoudelijk overzicht van alle projecten is via deze link te vinden.