Provincie West-Vlaanderen verbindt met fietspad dorpskernen Slijpe en Leffinge

provfietspadslijpe

Dat heeft de provincieraad goedgekeurd in haar zitting van donderdag 24 september.

Traject van bijna drie kilometer

Het fietspad komt langs de Slijpesteenweg, tussen de Diksmuidsestraat in Slijpe en Vaartdijk-Zuid in Leffinge. Het gaat om een traject van 2,86 kilometer. In het buitengebied, waar een snelheidslimiet geldt van 70 km/u, komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter. Een berm van minstens 1,25 meter tussen de rijweg en het fietspad verhoogt de veiligheid. Waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt, komen verhoogde enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,75 meter. Voor deze overgang wordt een veilige fietsoversteek voorzien. In de bebouwde kom kunnen fietsers terecht op fietssuggestiestroken van anderhalve meter breed.

Timing en kosten

De werken gebeuren samen met andere wegenis- en nutswerken, in samenwerking met gemeente Middelkerke en nutsbedrijven Aquafin en TMVW/Aquaria. Het volledige project kost 9.423.128,57 euro. Voor de aanleg van het fietspad investeert de Provincie 1.176.827,23 euro. Dat omvat onder meer de kosten voor de nieuwe grachten, de opbraak van de bestaande verharding, de aanleg van het fietspad en de groenaanleg. De rest van de kosten worden door de partners gedragen. De Provincie zal voor de aanleg van het fietspad aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst vragen van 50 % in het kader van het Fietsfonds. De werken vangen aan in het voorjaar van 2021 en zullen 320 werkdagen in beslag nemen.