Provincie West-Vlaanderen verbindt Groene 62 met provinciedomein d’Aertrycke

Image

Dat gebeurde tijdens de provincieraadszitting van donderdag 19 december. Die goedkeuring moet leiden tot een recreatieve en veilige verbinding. Verder wil de Provincie de Moubeek openleggen voor een efficiënter water- en kwalitatief natuurbeheer.

Fiets en wandelverbinding

Vanaf de Groene 62 komt er een veilige en recreatieve wandel- en fietsverbinding naar het provinciedomein d’Aertrycke in halfverharding. Het uitgestippelde tracé is ongeveer 1,2 km lang. Op heden is het provinciedomein vanaf de Groene 62 enkel langs de Consciencestraat bereikbaar waar er gemengd verkeer is. De Provincie zorgt met de link voor een meer veilige en aantrekkelijke fietsverbinding naar het domein.

De nieuwe verbinding zal centraal toekomen in het domein ter hoogte van de bistro. Deze verbinding vormt een mooie uitbreiding van het wandel- en fietsnetwerk in de omgeving van het provinciedomein.

Moubeek openleggen

Het traject volgt zo veel mogelijk de Moubeek. Deze is op dit moment over een lengte van 200 meter ingebuisd. Die Provincie wil die opnieuw herstellen in een open en natuurtechnisch profiel. Dat komt de waterhuishouding ten goede, onder meer door een betere waterinfiltratie.

De bestaande gracht wordt verbreed en uitgediept. Verder langs het traject wordt ook aan dreefherstel gedaan en wordt ter hoogte van een aanpalend bos een mantel- en zoomvegetatie aangeplant. Deze mantel-/zoomvegetatie zal bestaan uit een ruigere zone met struiken. Deze beschermt het bos tegen invloeden van wind- of randinvloeden en vormt een waardevol leefgebied onder meer voor talrijke vlindersoorten. Om de herprofilering en –opwaardering van de Moubeek te realiseren wordt een bomenrij langs de Groene 62 gerooid en vervangen  door hoogwaardige alternatieve bomen.

Timing en kostprijs

De Provincie investeert 317.887,24 euro (incl. btw) in de realisatie van de nieuwe verbinding en de herprofilering van de Moubeek.