Provincie West-Vlaanderen ruilt grond voor aanleg Ringweg Diksmuide

ijzerboomgaard

Dat is goedgekeurd in de provincieraadszitting van donderdag 23 april. Deze ruil is de laatste stap in een uitgebreide grondenruil tussen de betrokken instanties: de Provincie West-Vlaanderen, Diksmuide en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Inhoud

Bij de aanleg van de Ringweg zal het gedeelte van de Kapellestraat, een lokale verbindingsweg richting Sint-Jacobskapelle, ter hoogte van provinciedomein De IJzerboomgaard afgesneden worden. Dat doodlopende stukje zonder aangelanden wordt overgedragen aan de Provincie. Met dat nieuwe stukje kan ze de verkeersveiligheid aan de wandel- en fietsoversteken tussen de avontuurlijke speelzone en de hoeve verhogen.

Aan de overzijde van de Ringweg komt een nieuwe ventweg. Via deze weg kan het doorgaand verkeer opnieuw Sint-Jacobskapelle bereiken. Die strook zal overgedragen worden van de Provincia aan Diksmuide. De werken worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Ringweg

Het dossier van het jongste provinciedomein De IJzerboomgaard en de aanleg van de Ringweg zijn aan elkaar gekoppeld. De Ringweg grenst aan het domein en vormde destijds de grens voor dit groene recreatiegebied. Diksmuide ontving op 25 februari de omgevingsvergunning voor de nieuwe omleidingsweg die de verkeersdruk in het centrum moet doen afnemen. Die loopt van de Kaaskerkestraat tot aan de Woumenweg.