Provincie West-Vlaanderen richt uitbreiding Esenkasteel (Diksmuide) in met eerste bosaanplanting

Aanplant bos Esenkasteel

In een eerste fase wordt 5.820 m² bos geplant op een aangekocht terrein van ruim een hectare.

Oude pluktuin De Groene Kans

In 2019 kocht de Provincie een perceel van ruim een hectare waarop vzw De Groene Kans voorheen een biologische pluktuin uitbaatte. Toen De Groene Kans verhuisde naar het provinciedomein De IJzerboomgaard, ook in Diksmuide, kwam dit terrein braak te liggen. Het terrein, dat grenst aan het kasteelpark, wordt opnieuw ingericht met een bosgedeelte, een recreatieve zone, wandelpaden en een open ruimte met fruitbomen. Op die manier zorgt de site voor meer groenvoorzieningen voor omwonenden in de stadsrand van Diksmuide.

1.600 inheemse bomen

In een eerste fase plant de Provincie West-Vlaanderen bijna 60 are aan met inheemse boomsoorten. Het gaat om ongeveer 1.600 bomen waaronder zomereik, zomerlinde en boskers. Aan de randen van het bos komt een struikgordel van ongeveer 700 planten met onder meer hazelaar, meidoorn, kornoelje, hulst, sleedoorn en kerspruim. De aanplant zelf neemt maar enkele werkdagen in beslag. Centraal in het bos blijft een open ruimte van 860 m² met bestaande fruitbomen.

Verdere inrichting

Na de aanplant worden ook gradueel wandelpaden aangelegd met een verbinding naar de Spardevaardekenstraat, zodat er bijkomende verbinding is met het nabijgelegen industriegebied. De paden worden aangelegd met boomschors afkomstig van snoeiwerken in andere domeinen. Daarnaast is er ook ruimte voorzien om te picknicken en even te verpozen.

Kosten en subsidie

De Provincie investeerde 71.280 euro in de aankoop van de hectare grond. Voor de aankoop van het perceel en de bosaanplant kent Agentschap Natuur en Bos een subsidie toe van 20.370 euro uit het boscompensatiefonds.