Provincie West-Vlaanderen restaureert interieur Grootseminarie in Brugge

grootseminarie

Dat heeft de provincieraad in haar zitting van donderdag 22 oktober beslist.

Interieur

De buitenschil van het Grootseminarie is inmiddels onder handen genomen. De natuursteen is hersteld en gereinigd en het buitenschrijnwerk gereinigd. De werken werden in juli opgeleverd. Nu is het tijd om ook het interieur te restaureren.

Dat is nodig want het schilderwerk is vervuild en op verschillende plaatsen beschadigd. Ook het pleisterwerk komt op sommige plaatsen los en vloertegels zijn plaatselijk gebarsten. De muren worden ook behandeld tegen opstijgend vocht en het houten vast meubilair krijgt een behandeling tegen houtworm.

Het is de bedoeling om de kerk na de werken ook meer open te stellen, onder meer als concert- of tentoonstellingsruimte, aula voor vormingsmomenten.

Timing en kosten

De Provincie investeert 980.950, 99 euro in de restauratiewerken. Voor het grootste deel kan de Provincie rekenen op een tegemoetkoming van 40 procent van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De werkzaamheden vatten aan na de goedkeuring van de subsidieaanvraag. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure.