Provincie West-Vlaanderen realiseert nieuw fietspad langs Reutelbeek (Wervik)

reutelbeek

Het gaat om een traject tussen de woonwijken nabij de Lourdesstraat en ‘t Stroomke en de N58 in het centrum van Geluwe.

Dubbelrichtingsfietspad

Het betreft een dubbelrichtingsfietspad in asfaltverharding over een lengte van 480 meter, met een breedte van 2,50 meter. Die is gescheiden van de Reutelbeek door een afsluiting en een tussenstrook van minimaal 1,00 meter breedte. Later op het jaar worden nog enkele knoteiken aangeplant in de bredere groenzones naast het fietspad. Waar het fietspad de Maagdebeek dwarst, is deze over een lengte van 5 meter ingebuisd. Het fietspad is ontworpen volgens de aanbevelingen van het vademecum fietsvoorzieningen.

Meerwaarde

Het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad zorgt op meerdere vlakken voor een meerwaarde.  In de eerste plaats zorgt het voor een fietsveilige ontsluiting voor de bewoners van de recent gerealiseerde, en nog te realiseren, woonwijken tussen de Lourdesstraat en de N58. Tegelijk kunnen, dankzij het fietspad, zowel bewoners als bezoekers, nog meer genieten van de Reutelbeek als groene ader in de dorpskern van Geluwe. Het pad vormt een logisch vervolg op de eerdere realisatie van de eerste fase van het fietspad langs de Reutelbeek, gerealiseerd in 2009, en van het park stroomopwaarts.

Masterplan Fiets

Eind 2018 werd het Masterplan Fiets ten Noorden van de Leie afgewerkt. De verbinding langs de Reutelbeek heeft de nodige troeven om uit te groeien tot een belangrijke bovenlokale verbinding tussen Geluwe en Menen en is daarom opgenomen op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Een gevolg is dat het fietspad nu al is aangelegd tot aan de N58. Bij de toekomstige herinrichting van de N58 zal de Provincie pleiten om het Reutelpadfietspad onder de N58 door te trekken.

Kostprijs

De Provincie West-Vlaanderen trad op als opdrachtgevend bestuur. De kostprijs voor het fietspad is geraamd op totaal 194.113,10 euro (excl. BTW), waarvan 34 procent ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 66 procent ten laste van de Stad Wervik. De grensgemeente kon voor de aanleg van het fietspad overigens rekenen op Europese subsidies omdat het fietspad een onderdeel vormt van het Interregproject VALYS dat grensoverschrijdende samenwerking in de Leievallei aanmoedigt.

De werken zijn gestart op 16 maart 2020 en namen 68 werkdagen in beslag.