Provincie West-Vlaanderen realiseert nieuw fietspad langs de Poperingestraat (Woesten)

woesten

Dat gebeurde in samenwerking met de gemeente Vleteren, stad Ieper en Aquafin. Voortaan rijden fietsers veilig tussen Poperinge en de dorpskern van Woesten.

Aanliggende fietspaden

Het betreft aanliggende enkelrichtingsfietspaden in rode betonstraatstenen over een lengte van 1,4 kilometer, met een breedte van 1,50 meter. Het ging om de tweede fase van de aanleg van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De eerste fase, waarvoor de Provincie als aanbestedende overheid optrad, werd in 2018 reeds ingehuldigd.

Net voor het kruispunt met de Elzendammestraat en de Burgweg, komende vanuit Poperinge, werd een fietsoversteek aangelegd, geflankeerd met verkeersremmende maatregelen. Die maakt de overgang tussen het dubbelrichtingsfietspad, die gerealiseerd werd in de eerste fase, en de nieuwe enkelrichtingsfietspaden. Op die manier is een verkeersonveilige situatie weggewerkt en kunnen fietsers veilig en comfortabel tussen Poperinge en Woesten fietsen.

Kostprijs

De werken werden gegund aan Degro bvba uit Ieper voor een totaal bedrag van 2.760.302,35 euro, waarvan 230.627,70 euro (excl. BTW) ten laste van de Provincie. De rest van de kosten werd gedragen door de stad Ieper, de gemeente Vleteren en nutsbedrijf Aquafin. Samen met de aanleg van de fietspaden werd onder meer ook het rioolstelsel vervangen en het wegdek vernieuwd.

De werken zijn gestart op 7 januari 2019 en namen 235 werkdagen in beslag.