Provincie West-Vlaanderen realiseert nieuw fietspad langs de Egemstraat (Pittem)

shutterstock_12176203.jpg

Het nieuwe fietspad zorgt voor een fietsveilige en comfortabele verbinding tussen Pittem en de dorpskern van Egem.

Aanleg fietspad

Het fietspad is deels vrijliggend en aangelegd in asfalt over een lengte van 2,34 kilometer, met een variabele breedte. Het gaat om enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Egemstraat. De fietspaden sluiten aan op de reeds bestaande fietsverbinding langs de Meulebekestraat.

De aanleg van het fietspad kwam er naar aanleiding van de herinrichting van en de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel in deze straat. Aquafin trad op als opdrachtgevend bestuur.

Kostprijs en duur van de werken

De werken werden gegund aan BVBA Vuylsteke Ivan uit Meulebeke voor een totaal bedrag van 3.434.066,07 euro (excl. BTW), waarvan 917.880,09 euro (excl. BTW) ten laste van de Provincie. Daarin zit onder meer de aanleg van de funderingen en het fietspad, de aanleg en aanplant van de wegbermen en het aanbrengen van signalisatie en wegmarkeringen. De Vlaamse overheid komt hiervan 555.317,45 euro tussen via het Fietsfonds.

De gemeente Pittem neemt 1.252.147,02 euro voor haar rekening, Aquafin 1.119.906,64 euro en LocaalPact 308.740,05 euro voor de nutswerken.

De werken zijn gestart op 23 april 2019. De uitvoeringstermijn bedroeg 290 werkdagen.