Provincie West-Vlaanderen plant uitbreiding provinciedomein Kemmelberg van 29 hectare

Kemmelberg

De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van 29,2 hectare en bestaat uit zeer waardevol bos op en aan de Kemmelberg (o.a. Voorbos, Burgkouter en l’Enfer) en het historisch parkdomein in Kemmel met de chalet van de familie Geelhand de Merxem, gelegen aan de voet van de Kemmelberg. De gemeente Heuvelland zal het gebouw ‘de Chalet’ in erfpacht nemen en een nieuwe invulling geven.

Toekomstplannen
Deze aankoop moet het provinciedomein verder versterken op vlak van natuur en recreatie met onder meer een uitbreiding van het Kemmelberg-wandelpad richting Kemmel, op dit moment reeds het populairste wandelpad van West-Vlaanderen. Het provinciedomein breidt zo uit van 161 naar 190 hectare.

Het parkdomein met de historische chalet moet in de toekomst een publiek toegankelijk park worden met respect voor haar rijke geschiedenis. Hierbij wordt de historische link met de Warande hersteld. Na de vernielingen tijdens WO I kwam er een splitsing in een noordelijk (nu parkdomein Geelhand) en zuidelijk (nu Warande) domein, verbonden door de Kasteeldreef. Sinds 1969 is de Warande reeds toegankelijk als provinciedomein, met deze aankoop komt het parkdomein ten Noorden van Kemmel erbij. De unieke kwaliteiten van het landschapspark met chalet uit de late 19de eeuw zijn nog grotendeels aanwezig en kunnen verder opgewaardeerd worden. Het parkdomein met chalet kan ingezet worden voor activiteiten en allerhande evenementen in Kemmel-dorp waardoor de natuur op de Kemmelberg beter kan gevrijwaard worden van recreatiedruk.

Dit nieuwe park moet in de toekomst een aantrekkelijk instappunt vormen en aantakken op de bestaande wandelnetwerken richting Kemmelberg. Een aanliggend perceel, gelegen aan de Kemmelstraat, dient om de toenemende druk van bezoekers richting Provinciedomein Kemmelberg op te vangen. Op de vrije percelen wordt nieuw bos (3 hectare) aangeplant.

Extra waterbuffering
In het kader van klimaatrobuuste waterbuffering worden de bestaande domeinvijvers aangesloten op de Willebeek. Deze waterloop heeft door reeds uitgevoerde afkoppelingsprojecten een sterk verbeterde waterkwaliteit. De Willebeek voert het water van het oostelijk deel van de Kemmelberg en Kemmel dorp af naar het afwaarts gelegen watergevoelige stadscentrum van Ieper. In de zomer van 2019 en 2022 viel de vijver geheel droog. De Provincie hoopt deze investeringen kunnen inbrengen in de lopende Blue deal-oproepen van de Vlaamse Overheid.

Erfpacht Chalet
Tegelijkertijd met deze aankoop sluit de Provincie een erfpacht voor het gebouw ‘de Chalet’ af met de gemeente Heuvelland voor 50 jaar. De gemeente engageert zich om de uitbating van het gebouw te coördineren. In dit erfgoedpand zal de gemeente in de toekomst een uitbater zoeken om een nieuwe, publieke bestemming te geven aan het gebouw. Het komende jaar worden alvast een aantal activiteiten en evenementen gepland op de site.

Gezien de bestaande toegangswegen naar de Chalet na aankoop in eigendom zullen blijven van de Provincie, wordt bijkomend een recht van doorgang verleend zodat het hele park toegankelijk wordt voor alle inwoners en bezoekers.  

Budget & timing
Op donderdag 15 december 2022 beslist de Provincieraad van West-Vlaanderen over de aankoop van deze percelen en aanhorigheden. 
De gemeenteraad van Heuvelland beslist over de goedkeuring van de erfpacht op 19 december 2022.

Het provinciebestuur voorziet 2,5 miljoen euro voor de aankoop en de inrichting van de nieuwe percelen.