Provincie West-Vlaanderen opent nieuw veilig fietspad tussen Koekelare en Gistel

FietspadZandeZevekote

Provincie West-Vlaanderen en de gemeentes Koekelare en Gistel huldigen op vrijdag 29 maart 2024 een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in tussen Zande (Koekelare) en Zevekote (Gistel). Voortaan kunnen fietsers veilig en comfortabel fietsen langs de Zandestraat, Sint-Andriesstraat en Schouttetenstraat in Koekelare en de Baan op Zande in Gistel.  

De route maakt volledig deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen. 

Uitgevoerde werken

 • Het nieuwe fietspad is over de hele lengte aangelegd in asfalt en is 2,5 m breed, met een tussenstrook van 2 meter.
   
 • De totale lengte van het fietstraject bedraagt 3,2 kilometer. 
   
 • De kruispunten aan de Korkentapstraat (Koekelare) en de Zevekotestraat (Gistel) zijn heringericht om een veilige fietsoversteek mogelijk te maken. 
   
 • Plaatselijk werd de veiligheidsstrook beplant met streekeigen bomen (knotwilgen).
   
 • Het snelheidsregime in Zande werd gewijzigd van 70 naar 50 km/uur en  wordt geaccentueerd door 2 wegversmallingen. 
   
 • Van Zande naar Gistel werd een gevaarlijke verkeerssituatie weggewerkt door het fietspad te verleggen. Op deze locatie werd ook een picknickzone ingericht.
   
 • Nieuwe streekeigen bomen werden aangeplant. 
   
 • Bij de werken werd ook ingezet op slim waterbeheer. Langs het volledige traject kwamen er nieuwe grachten en wadi’s voor infiltratie van het regenwater.
   
 • De werken startten in februari 2023. In totaal waren er 135 werkdagen nodig. 

 

Kostprijs
Het kostenplaatje voor de werken bedraagt 1.402.033,45 euro (excl. btw) waarvan de Provincie 1,3 miljoen euro (excl. btw) betaalt. Het Vlaamse Gewest neemt via het Fietsfonds 50% van die kosten voor zijn rekening. Gemeente Koekelare betaalt zo’n 70.000 euro (excl. btw) voor de werken en 270.000 euro voor de verwervingen.