Provincie West-Vlaanderen opent nieuw provinciedomein Koolhofput (Nieuwpoort)

Image
Wandelroute Koolhofput

Het provinciedomein van 16 ha is gelegen op de grens van Nieuwpoort en Koksijde. Het grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Veurne en aan de provinciale Groene As ‘De Frontzate’. De Provincie creëert met dit nieuwe domein een groen scharnierpunt tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort-Stad. Waterrijke natuur, waterberging en zachte recreatie zoals wandelen, picknicken, vissen en mountainbiken staan centraal in dit nieuwe provinciedomein.

Integraal toegankelijk

De Provincie werkte twee jaar lang aan de herinrichting ervan. Met de herinrichting heeft de Provincie het domein integraal toegankelijk gemaakt. Rond de put werden halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangersbruggen gecreëerd, gescheiden van het fietsverkeer op de Frontzate. De picknickzone werd fors uitgebreid en voorzien van nieuwe picknicksets en fietsstallingen. Daarnaast werd een extra steiger voor mindervaliden voorzien, dichtbij de huidige parking.

Verder richtte de Provincie de oeverzones natuurvriendelijk in zodat rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die manier ontstaat een natuurlijke paaiplaats voor vissen en amfibieën.
Vlakbij de put werd een vogelkijkwand gebouwd, zodat natuurliefhebbers en -fotografen comfortabel de water- en weidevogels kunnen observeren en fotograferen.

De komende periode wordt het fietspad op ‘De Frontzate’ heraangelegd met een betonverharding ter hoogte van Nieuwpoort-Stad, aangepaste kruispunten en recreatieve groenvoorzieningen.

Kostprijs en termijn

De herinrichtingswerken van het domein duurden twee jaar en kostten 1.726.787 euro inclusief btw, ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De werken werden uitgevoerd door de onderneming Daniël Seru & Zonen uit Veurne. Er werd een subsidie van 320.000 euro toegekend vanuit het Europees project ‘Vedette’ om in te zetten op een verbetering van biodiversiteit, landschap en beleving van de ‘Vlaamse Duinen/Dunes de Flandre’ tussen Nieuwpoort en Duinkerke.

Historiek Koolhofput

Nadat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2001 het landinrichtingsproject ‘De Westhoek’ had voltooid, werd de Provincie West-Vlaanderen eigenaar van de omliggende gronden aan de ‘Koolhofput’. Koolhofput ontstond uit een 10 ha grote zandwinningsput die in 1978 werd uitgegraven voor de aanleg van de autosnelweg E40. De put zelf wordt gebruikt als bufferbekken om de piekdebieten in de Koolhofvaart op te vangen. De benaming ‘Koolhofvaart’ is afgeleid van hofstede ‘Het Koolhof’, die langs deze waterloop gelegen is.

Eeuwenlang speelden de Noordvaart-Grote Beverdijkvaart en de Koolhofvaart een belangrijke rol als afwateringskanalen van de polders van Veurne-Ambacht.

In 1868 zorgde de aanleg van de spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide ervoor dat een massieve spoorberm het mondingsgebied van de twee poldervaarten doorkruiste. In de Eerste Wereldoorlog werd deze spoorberm de hoofdweerstandslinie van het Belgisch leger. De militairen van de genie zetten hier tussen 28 oktober en 2 november 1914 het polderland tussen de spoorlijn en de IJzerdijk onder water. De twee poldervaarten en balkenstuwen speelden een sleutelrol in deze inundatie.

Zomeractiviteiten

De Provincie zet haar nieuwste provinciedomein van 6 tot 17 juli in de kijker met extra natuurbeleving. Bezoekers kunnen er twee weken genieten van de rust en stilte met een heerlijke, gezinsvriendelijke natuurkuur. Alle activiteiten zijn gratis en met de nodige spreiding in functie van de coronamaatregelen.

Van maandag 6 tot vrijdag 10 juli 2020 staat waterbeleving centraal. Gezinnen kunnen een kano reserveren voor een natuuravontuur in een afgebakende zone van de waterplas. Een natuur-DJ en landartkunst verrassen de bezoekers langs de waterkant.

Van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli 2020 staat de openluchtexpo ‘WeAreWater’ opgesteld rond de waterplas van Koolhofput. Verschillende kunstenaars gingen een jaar lang op zoek naar de identiteit van de IJzervallei en creëerden klank en beeld: een waterfilm op groot scherm, natuurmuziek en poëzie aan de waterkant. Elke dag om 17 uur wordt de soundtrack van het poëtisch filmessay ‘Isara, Songs of the Valley’ van Sven Verhaeghe live begeleid door het collectief WXII.

www.west-vlaanderen.be/koolhofput