Provincie West-Vlaanderen opent debatten voor ontsluitingsweg Middelkerke

Ontsluitingsweg Middelkerke

Het PRUP legt de countouren van een mogelijke nieuwe toeristische ontsluitingsweg voor Middelkerke vast. Deze nieuwe weg moet ervoor zorgen dat de veiligheid en de leefbaarheid van de inwoners van Middelkerke gewaardborgd wordt. Zo zal de toerist die de kust van Middelkerke wil bezoeken vlot parking vinden ter hoogte van nieuwe weg. 

De Provincie heeft een grote inspanning gedaan om de impact van de ontsluiting op de open ruimte, landbouw en natuur zoveel als mogelijk te beperken. Met deze voorlopige vaststelling wil de provincieraad de debatten openen en wil ze alle bezorgdheden van de mensen, die met deze nieuwe ontsluitingsweg te maken krijgen, verzamelen. 

Openbaar onderzoek met infomoment
Na de voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, dat loopt van donderdag 2 mei tot en met maandag 1 juli 2024. In het kader daarvan organiseren de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de gemeente Middelkerke een infomarkt om alle mensen persoonlijk te woord te kunnen staan. De infomarkt vindt plaats op woensdag 22 mei 2024 van 16 tot 20 u in CC De Branding. 

Na dit openbaar onderzoek worden de reacties en bezwaren verwerkt door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) en worden de plannen mogelijks aangepast. Vervolgens dient de provincieraad zich nog uit te spreken over de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit verwachten we begin 2025. 

Praktisch – Openbaar onderzoek met infomoment

Plannen en documenten inkijken

Periode: van donderdag 2 mei tot en met maandag 1 juli 2024

Locaties: 

Infomarkt

Datum: woensdag 22 mei 2024 van 16 tot 20 uur

Locatie: CC De Branding, Populierenlaan 35 in Middelkerke