Provincie West-Vlaanderen ontvangt 400.000 euro Vlaamse subsidies voor provinciedomeinen De Gavers (Harelbeke) en Raversyde (Oostende)

Provinciedomein De Gavers

Uitbreiding en natuurontwikkeling in De Gavers

De Provincie diende eind 2020 voor De Gavers een subsidieaanvraag in voor het lokaal hefboomproject ‘Natte Natuur’ in het kader van de gebiedsontwikkeling en uitbreiding van het provinciedomein. De Provincie beoogt hier 17 hectare natte natuur dat vooral bestaat uit het herstellen van de historische meersen met laantjes, poelen en plassen en het aanleggen van een groot gecontroleerd overstromingsgebied van 5 hectare met aansluiting op een uitbreiding van het natuurgebied ‘De Villaplasjes’.

De Vlaamse Regering keurde het dossier goed en kent de Provincie West-Vlaanderen een subsidie van 250.000 euro toe. De Provincie trekt ook eigen middelen uit voor de aanleg en de uitbreiding van het provinciedomein. De totale kosten worden nog berekend. Dit jaar wordt de omgevingsvergunning daarvoor nog aangevraagd, en wordt reeds gestart met niet-vergunningsplichtige werken zoals de aanplant van bomen.

Natuurontwikkeling en speelzone in Raversyde

In het provinciedomein Raversyde werden de voormalige campings dicht bij het dorp Raversyde door het Agentschap MDK (Maritieme Dienstverlening Kust) verworven en vervolgens in erfpacht gegeven aan de Provincie. Het gaat om een gebied van ongeveer 3 hectare. De Provincie plant hier een project gericht op herstel van de natuurlijke duinvallei, het verbreden van de duinengordel, het aanleggen van paden voor zachte recreatie en het voorzien van natuurlijke speelelementen op en rond de bunker van Batterij Antwerpen. 

Voor dit project werd eind 2020 een subsidieaanvraag ingediend binnen de oproep ‘Natuur in je buurt 2020’. De Vlaamse Regering keurde ook dit dossier goed en kent een projectsubsidie toe van 149.309,29 euro. Uitvoering van de werken is voorzien in 2022. De totale werken worden voorlopig geraamd op 400.000 euro.