Provincie West-Vlaanderen ondersteunt lokale besturen met reglement ‘DNA van het dorp’ bij opmaak masterplan

dnadorp

Het reglement is goedgekeurd op de West-Vlaamse provincieraad in haar zitting van donderdag 28 mei.

Rol van de Provincie

De Provincie wil lokale besturen helpen om ontwikkelingen in kleine dorpskernen in goede banen te leiden. Ruimtelijke instrumenten zoals herzieningen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringslan (RUP) voor het dorp of de bescherming van een dorpszicht, vragen om een visueel, goed onderbouwd masterplan waar iedereen zich achter kan scharen: zowel bewoners, bestuurders als experten. De Provincie wil daarbij helpen.

In de periode 2021-2024 zal de Provincie jaarlijks vier gemeenten ondersteunen. Ze voorziet in de helft van de kosten, met een maximumbedrag van 25.000 euro. Daarnaast zal de Provincie de geselecteerde gemeenten nauwgezet begeleiden met personeel, advies en een engagement om het masterplan nadien om te zetten in de praktijk. Voor de opmaak van de masterplannen duidt de Provincie vier bureau’s aan die de komende vier jaar jaarlijks een gemeente zullen begeleiden.

Traject

In eerste instantie zal een analyse gemaakt worden van het dorp waarin alle basisinformatie wordt verzameld, zoals een inventaris van de voorzieningen, het verenigingsleven of de uitkomst van eerdere bevolkingsbevragingen.

Tegelijkertijd wordt een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking bij betrokken zullen worden. De DNA-analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een afgewerkt masterplan, waar lokale besturen en de Provincie mee aan de slag kunnen.

Doel is om tegemoet te komen aan de ambities van het lokale bestuur en een breed draagvlak te creëren. De identiteit van een dorp moet verder versterkt en in de kijker gezet worden. Het masterplan zet in op ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, de uitbouw van een voorzieningsnetwerk en de lokale inpassing in het landschap.

Aanvragen

Het reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2020 en loopt tot 31 december 2025. Jaarlijks in juni lanceert de Provinice een oproep. Tot september kan het dossier worden ingediend. In oktober maakt de Provincie na advies door een provinciaal adviesteam bekend welke dossiers weerhouden worden.
Een traject voor het opstellen van een DNA-masterplan heeft een doorsnee doorlooptijd van zes maanden, zodat het hele proces, van aanmelding tot oplevering, uiterst beknopt blijft.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies ]