Provincie West-Vlaanderen maakt werk van nieuw fietspad in Kortemark

provfietspadkortemark

Dubbelrichtingsfietspad

Het nieuwe fietspad zal een kilometer lang zijn, van aan de Hermitagestraat tot aan de Kasteelbeek. Er komt een dubbelrichtingsfietspad in asfaltverharding met een breedte van 2,5 meter. Om de veiligheid te verhogen zal tussen het fietspad en de rijweg over de volledige lengte een veiligheidsstrook van 2,3 meter met bomen worden aangelegd.

Tegelijkertijd worden ook de rijbanen en het rioleringsstelsel aangepakt, in samenwerking met de gemeente Kortemark en Fluvius. Ter hoogte van de Kasteelbeek komt ook een nieuwe koker. Die wordt medegefinancierd door de stad Torhout.

Kosten en timing

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 2.155.766,21 miljoen euro. Voor de aanleg van het fietspad trekt de Provincie 362.721,99 euro uit. De rest van de kosten wordt gedragen door de stad Torhout, de gemeente Kortemark en nutsbedrijf Fluvius. De Provincie vraagt voor de aanleg van het fietspad aan het Vlaams Gewest een tussenkomst van 50 % in het kader van het Fietsfonds.

De werken vatten aan in het voorjaar van 2021 en zullen ongeveer 100 werkdagen in beslag nemen.