Provincie West-Vlaanderen maakt werk van fietspad tussen Veurne en Diksmuide

fietspad Veurne

Dat is beslist tijdens de zitting van de provincieraad van 17 december 2020. Met de realisatie van deze fietsinfrastructuur zal de fietssnelweg F35 van Diksmuide tot Veurne volledig afgewerkt zijn.

Onveilige situatie

Op heden zijn de voorzieningen langs de Roesdammestraat beperkt en moeten fietsers grotendeels gebruik maken van de rijbaan. De korte stroken fietspaden voldoen niet aan de normen van het Vademecum Fietsvoorzieningen en zijn op bepaalde plaatsen ook in slechte staat. Het volledige traject wordt nu aangepakt, goed voor 4,5 kilometer nieuwe fietspaden. De werken sluiten aan op andere fietsverbindingen. De Provincie maakte eerder werk van een verbinding tussen Veurne en Avekapelle en Agentschap Wegen en Verkeer zorgde voor een aansluitend traject langs de gewestweg N35.

Nieuwe fietsverbinding

Aan de noordzijde van de Roesdammestraat op grondgebied Veurne en aan de zuidzijde van de weg op grondgebied Diksmuide komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de Zoutenaaiestraat wordt ook een middengeleider aangelegd en de passage in het gehucht Roesdamme wordt heringericht met wegversmallingen en de aanleg van enkelrichtingsfietspaden. Ook het kruispunt ter hoogte van de N35 Pervijzestraat zal aangepast worden met een veilige aantakking op de fietspaden.

Het doel is om te zorgen voor een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Diksmuide en Veurne, meer bepaald tussen Pervijze en Avekapelle, zowel voor functioneel fietsverkeer als recreatief gebruik.

Timing en kosten

De uitvoeringstermijn bedraagt 160 werkdagen. De werken starten voor de zomer van 2021. De totale kostprijs wordt geraamd op 2,3 miljoen euro (incl. btw) waarvan 1,8 miljoen euro van de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie kan wel nog rekenen op een tegemoetkoming van 50 procent van de Vlaamse overheid in het kader van het Fietsfonds. In de prijs zitten onder meer de wegeniswerken en fietspaden, de aanleg van nieuwe grachten, het plaatsen van signalisatieborden en het inzaaien van de bermen en aanplanten van hagen.

De resterende kosten worden gedragen door Veurne en Diksmuide die onder meer zullen instaan voor bepaalde wegeniswerken, de groenaanleg, nieuwe wegmarkeringen en de afvoer van het ruimingsslib van de bestaande grachten.