Provincie West-Vlaanderen maakt werk van fietspad in Pittemstraat (Meulebeke)

Image
fietspad

Dat heeft de provincieraad beslist in haar zitting van donderdag 23 april. Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een nieuw rioleringsstelsel.

Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Het gaat om een traject van ongeveer 2,2 kilometer, van aan de gemeentegrens van Pittem tot aan Meulebeekse Randweg. Vanaf de Randweg zullen verhoogde enkelzijdige fietspaden worden aangeleged over een lengte van 230 meter. Van daar, tot aan de grens met Pittem komt een dubbelrichtingsfietspad in beton van 2,5 meter breed. Tussen het dubbelrichtings- en het enkelrichtingsfietspad komt een beveiligde oversteek met een middengeleider.

Het fietspad zal deel uitmaken van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Eerder realiseerde de Provincie al een dubbelrichtingsfietspad in de Meulebekestraat in Pittem, tot aan de grens met Meulebeke. Het nieuwe pad zal daarop aansluiten.

Samenwerking

Tegelijkertijd zullen ook rioleringswerken gebeuren. Door die werken te combineren kan er werk worden gemaakt van asverschuivingen van de rijbaan die de snelheid van het gemotoriseerd verkeer moeten afremmen.

De Provincie financiert de aanleg van de nieuwe grachten en de aanleg van het volledige fietspad. Meulebeke, Aquafin en Lokaal Pact dragen de kosten van de opbraakwerken en de aanleg van een vernieuwd rioleringsstelsel en de wegeniswerken.

De totale kostprijs bedraagt bijna 4,5 miljoen euro waarvan 917.934,13 euro van de Provincie. Aan het Vlaamse Gewest zal een tussenkomst van 50 procent gevraagd worden in het kader van het Fietsfonds. De uitvoeringstermijn bedraagt 350 werkdagen. De voorbereidende werken starten na de coronacrisis.