Provincie West-Vlaanderen legt nieuw fietspad aan langs Zandbergstraat en Harlemboislaan in Harelbeke

Fietspad

De werken maken onderdeel uit van de renovatie van de Zandbergwijk door de Stad Harelbeke en Fluvius.

Nieuwe fietspaden en fietsstraten
In de Zandbergstraat komt er een nieuw fietspad en een stuk fietsstraat. Het stuk tussen de Kimheimstraat en de Hugo Verrieststraat wordt volledig heraangelegd als fietsstraat. Een deel van de Harlemboislaan, die deel uitmaakt van de fietssnelweg F7, wordt eveneens een volwaardige fietsstraat. Het totale traject bedraagt 1,15 km. 

Stad Harelbeke staat in voor het vernieuwen van het wegdek en Fluvius legt ook een gescheiden rioleringsstelsel aan in beide straten. 

Kostprijs & Termijn
De totale kostprijs van het project bedraagt 7,6 miljoen euro, inclusief btw. Voor de aanleg van de fietsvoorzieningen voorziet de Provincie West-Vlaanderen 120.000 euro. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd door Vlaanderen via het Fietsfonds en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. De uitvoering van de werken is voorzien voor 2024 en zullen 370 werkdagen duren.