Provincie West-Vlaanderen legt fietsvoorzieningen aan langs Bellegemsestraat in Kortrijk

shutterstock_112917076.jpg

De werken maken onderdeel uit van een groter project waarbij de Stad Kortrijk en Aquafin de straat en riolering vernieuwen. 

Uit te voeren werken
In de Bellegemsestraat, tussen de Walleweg en de Dottenijsestraat wordt een fietsstraat aangelegd in asfalt op een breedte van 5,8 meter. De beide rijvakken worden in het midden gescheiden door een geleidingsstrook. Tussen de Dottenijsestraat en de Bellegemsestraat komen er fietssuggestiestroken. De enkelrichtingsfietspaden worden aangelegd in asfalt. Vanaf de fietsoversteek tot aan de Doornikserijksweg komt er een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter. 

Kostprijs & timing
De kostprijs van het volledige project wordt geraamd op 6,2 miljoen euro, inclusief btw. Het provinciale aandeel bedraagt 369.048,79 euro, inclusief btw. De uitvoeringstermijn bedraagt 280 werkdagen. De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden.