Provincie West-Vlaanderen lanceert vernieuwd subsidiereglement ‘Natuur op School’

NOS

Dat is goedgekeurd op dinsdag 24 november tijdens de zitting van de provincieraad. Met het reglement wil de Provincie scholen ondersteunen die inzetten op meer groen en minder verharding in de schoolomgeving. Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025.

Wijzigingen

Aan het nog lopende reglement zijn enkele wijzigingen aangebracht. Zo wordt het maximale subsidiebedrag opgetrokken van 5.000 naar 10.000 euro. De Provincie kan tot 90 procent van de kosten tussen komen voor volwaardige bijdragen aan de doelstelling.

Doelstellingen

Die doelstellingen bestaan uit: leerlingen interactief met elkaar en met de schoolomgeving inzicht laten verwerven en verantwoordelijkheid leren nemen voor de natuur in hun onmiddellijke leefwereld. Op deze manier creëren scholen zowel milieuwinst zoals een groenere en meer natuurlijke schoolomgeving, als educatieve winst. Groene omgevingen zorgen voor meer biodiversiteit, maar zijn ook belangrijk in het kader van klimaatadaptatie door de opname van CO2, het vasthouden van hemelwater en extra schaduw wat het hitte-eilandeffect en stedelijk gebied moet tegen gaan. Meer groen zorgt ook voor een beter welbevinden bij kinderen, jongeren en bij uitbreiding de hele maatschappij.

De focus gaat naar meer natuur in stedelijke omgevingen, met scholen als voorbeeld. Er zal dan ook gestreefd worden naar ontharding van de vaak sterk versteende schoolomgevingen. Net om die reden werd het subsidiebedrag opgetrokken.

De Provincie voorziet jaarlijks 85.000 euro, en dat tot en met 2025.

Traditie

De Provincie heeft de voorbije jaren een traditie opgebouwd met subsidies voor ‘Natuur op School’. In 2006 trad reeds een eerste NOS-reglement in werking. Gelet op het succes van deze ondersteuning en na evaluatie werd er in 2014 een vervolg aan gebreid en dat gebeurt nu opnieuw. Tijdens de vorige twee periodes deden respectievelijk 108 en 104 scholen beroep op het reglement, samen goed voor 535.462 euro.

www.west-vlaanderen.be/NOS