Provincie West-Vlaanderen lanceert samen met partners nieuw actieplan voor bestrijding van dak- en thuisloosheid

Charter dak- en thuisloosheid

Het actieplan is het resultaat van het 'Charter inzake de bestrijding van dak- en thuisloosheid 2023-2025'. Dat werd, naast de Provincie, ondertekend door heel wat verschillende partners: CAW Noord-West-Vlaanderen, CAW Zuid-West-Vlaanderen, CAW Centraal West-Vlaanderen, Welzijnsvereniging 't Sas, Stad & OCMW Oostende, Stad & OCMW Roeselare en Stad & OCMW Kortrijk. 

In het kader van het actieplan voorziet de Provincie van 2023 tot en met 2025 jaarlijks 460.000 euro. Het charter bevat drie clusters: 

  • Preventie van dak- en thuisloosheid
  • Opvang in situaties van effectieve dak- en thuisloosheid (vb. (winter)nachtopvang)
  • Doorstroom naar een (meer) duurzame woonoplossing 

De problematiek van dak- en thuisloosheid is nog steeds groot in West-Vlaanderen. Na een telling in oktober 2022 bleek dat er in de regio Midwest 793 dakloze personen zijn, in het arrondissement Brugge lag dat aantal op 904 personen en in de regio Oostende/Middenkust ging het om 1.126 personen. Een eerdere telling eind 2021 in Zuid-West-Vlaanderen leverde 1.313 dak- en thuislozen op. 

Nieuw actieplan
Met het nieuwe actieplan zullen inspanningen geleverd worden om uithuiszettingen te voorkomen. Dat zal gebeuren door vroegtijdige detectie en interventie en het begeleiden van jongeren. Een tweede onderdeel is het aanbieden van (winter)nachtopvang, het versterken van crisisinterventienetwerken en opvang op maat voor specifieke doelgroepen (gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en chronisch daklozen). 

Het laatste onderdeel van het actieplan richt zich op het minimaliseren van de periode van dak- en thuisloosheid door begeleiding naar geschikte huisvesting, met een sterke focus op Housing First en de uitbreiding van het beschikbare woonaanbod.

Extra steun
Naast de extra middelen om de acties uit het actieplan te realiseren, wil de Provincie ook de medewerkers op het terrein ondersteunen en werken aan kennis opbouw. Zo zijn er ook middelen gereserveerd voor deelname aan tellingen georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en Vlaanderen om de situatie in de Westhoek in kaart te brengen.

In totaal zal de Provincie West-Vlaanderen jaarlijks 460.000 euro toewijzen aan de uitvoering van dit ambitieuze actieplan, inclusief een jaarlijkse subsidie van 114.000 euro voor (winter)nachtopvanginitiatieven.