Provincie West-Vlaanderen lanceert samen met de Regionale Landschappen West-Vlaams Kruisbestuiversplan

Kruisbestuiverplan

Met dit plan willen ze de insecten en bijen beschermen. Gemeenten kunnen zich aansluiten bij een traject tot ‘Kruisbestuivergemeente of -stad’. Het plan is een vervolg op het PDPO-project Kruisbestuivers dat in 2023 ten einde liep. Binnen dat project werden de afgelopen 3 jaar verschillende acties rond bijen georganiseerd in 13 West-Vlaamse gemeenten. 

Concrete acties
In het nieuwe Kruisbestuiversplan worden een aantal concrete acties uitgerold. Zo willen ze over de hele provincie gemeenten en steden overhalen om een traject te volgen tot 'Kruisbestuivergemeente of - stad'. De Regionale Landschappen bieden hierbij tegen een vergoeding begeleiding op maat aan bij de besturen die dat wensen. Samen kiezen ze uit een aantal concrete acties (beheer- en inrichtingsadvies, begeleiding bij inventarisaties, ondersteuning bij communicatie en organisatie van activiteiten, …) waar ze de komende werkjaren (2024-2025) op in zetten.

Daarnaast zal er in alle West-Vlaamse gemeenten een gratis aanbod komen rond bijen, met o.a. inspiratietips, opleidingen, workshops, netwerkvorming, ... 

Een derde doelstelling is om de bestaande diversiteit aan bijen en insecten beter in kaart te brengen. Dat zal gebeuren aan de hand van inventarisaties en opleidingen. Ten slotte zal er meer ingezet worden op eenvormige, kwalitatieve en juiste communicatie rond bijen. Te vaak worden ze in een negatief daglicht gezet en worden ze als gevaarlijk bestempeld, terwijl ze net cruciaal zijn voor een gezonde leefomgeving. 

Kruisbestuivergemeente of -stad worden?

Ook interesse om Kruisbestuivergemeente of -stad te worden? Neem contact op met het Regionaal Landschap.