Provincie West-Vlaanderen lanceert noodhulpprogramma voor Oekraïense slachtoffers

De Provincie West-Vlaanderen maakt onmiddellijk 40.000 euro vrij waarmee een antwoord op de eerste vragen om hulp wordt geboden. Deze financiën zullen gaan via Consortium 12-12 en Caritas Sambir-Drohobych, een organisatie van Caritas International en eveneens partner van hogeschool VIVES. Zij bieden hulp aan voor vluchtelingen op de grens van Polen met Oekraïne. Op korte termijn wordt ook een schijf van 60.000 euro voorzien.

Op langere termijn voorziet de Provincie nog eens 50.000 euro extra die, afhankelijk van hoe de situatie evolueert, zal worden ingezet voor een relance-initiatief in de Pools-Oekraïense grensregio of voor een derde schijf aan noodhulp.

De Provincie zet zelf geen inzamelactie van goederen of financiële giften op. Ze verwijst daarvoor naar bestaande initiatieven.

Opvang in West-Vlaanderen
De Federale overheid kijkt voor de opvang van die mensen in eerste instantie naar gezinnen en lokale besturen. Op korte termijn lijken huisvesting, taalverwerving en kinderen naar school laten gaan de grootste uitdagingen. Op middellange termijn zal daar de zoektocht naar werk bijkomen. De Provincie zal, net zoals ze in 2016 deed, de gemeentes die niet georganiseerd zijn op een groot aantal nieuwkomers zoveel mogelijk ondersteunen. Daarvoor voorziet de Provincie een budget van 25.000 euro.

Samen met Oekraïners
In onze provincie wonen er in totaal 558 mensen met de Oekraïense geboortenationaliteit. Zij zullen gecontacteerd worden met het oog op het ontwikkelen van een inspraakplatform om zo samen de noden en strategieën van aanpak in de nabije toekomst uit te tekenen en te verfijnen. De Provincie vindt het belangrijk om mensen uit het thuisland te betrekken bij acties in hun land. Zij kennen de situatie goed en hebben vaak een fijnmazig netwerk dat aanvullend is op dat van internationale actoren.

Steun aan andere conflicten
Dit noodhulppakket past in een lange traditie van mondiale solidariteit van de Provincie. Wereldwijd zijn er ook nog andere conflicten en uitdagingen. Ook daarvoor voorziet de Provincie steun via haar ‘Provinciaal reglement ondersteunen van initiatieven in het Zuiden’.

Initiatieven in West-Vlaanderen
De Provincie lijst alle initiatieven waar zij weet van heeft op in een tabel. Hiermee proberen we de vele spontane initiatieven op te lijsten in de hoop dat wie iets wil bijdragen een passend initiatief vindt. Staat jouw initiatief nog niet in deze lijst? Stuur ons dan een mail; de lijst wordt regelmatig geüpdatet.
De Provincie ondersteunt al vele jaren humanitaire hulp aan slachtoffers zonder onderscheid te maken van ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, kleur, taal, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, geboorte of andere status. Indien een initiatief -of een organisatie achter een initiatief- toch discrimineert op één of andere basis, zal het niet in deze lijst worden opgenomen. 

De steun vanuit verschillende hoeken is massaal. Er worden heel wat initiatieven opgezet. De Provincie is niet in de mogelijkheid al die initiatieven te screenen. Deelname of steun aan een initiatief gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.