Provincie West-Vlaanderen lanceert nieuw bedrijvennetwerk rond duurzame mobiliteit

Met de nieuwe naam wordt meteen ook een nieuw aanbod gelanceerd voor bedrijven.

Treffik
Al sinds 2005 zet de Provincie West-Vlaanderen met het PMP in op duurzame bedrijfsmobiliteit. Na bijna 20 jaar wordt dit platform nu omgedoopt tot Treffik. De naam verwijst naar de verkeersstromen (traffic) en naar het ‘treffen’, de vele netwerkmomenten die de Provincie voor bedrijven organiseert. Treffik heeft immers een groot netwerk van West-Vlaamse bedrijven, mobiliteitspartners en overheden en weet hiermee vlot de weg om haar doelstellingen te verwezenlijken.

“Het loont om als werkgever duurzame mobiliteit aan te bieden”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe. “Dat zal elke werkgever beamen, van de private sector, zorg tot openbare besturen. Van grote, internationale bedrijven, gemeenten, tot kleinschalige kmo’s. Duurzame mobiliteit is al lang geen geitenwollensokkenverhaal meer, en speelt een cruciale rol in de War for Talent. Zeker in de provincie West-Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt heel krap is en bedrijven én openbare besturen zich wensen te profileren als aantrekkelijke werkgevers.“
 
Nieuw aanbod
Treffik heeft een gratis aanbod klaarstaan voor werkgevers die duurzame mobiliteit willen aanbieden. Helemaal nieuw in het aanbod zijn gratis opleidingen over veiliger woon-werkverkeer, de elektrificatie van vervoersmiddelen en loontechnische opleidingen. Het gaat bijvoorbeeld om een opleiding speedpedelecs met een praktijkgedeelte, hoe een werkgever fietsleasing kan implementeren of ondersteuning bieden bij de berekening van het totale kostenplaatje van een elektrische bedrijfsvloot.

Bestaand aanbod
Verder is er de mobiscan, een gratis mobiliteitsanalyse met heel wat kaart- en cijfermateriaal. Deze digitale tool toont werkgevers met een eenvoudige druk op de knop hoe het met de woon-werkmobiliteit van hun personeelsleden gesteld is, en wat er duurzamer kan.
 
Met de testkaravaan wil Treffik werknemers stimuleren om de auto minder te gebruiken en duurzamer naar het werk te pendelen. Dit door een grote vloot duurzame vervoermiddelen, met vooral heel veel speedpedelecs en elektrische fietsen, ter beschikking te stellen aan West-Vlaamse bedrijven.
 
Treffik is ook het eerstelijnscontact voor subsidiedossiers van het Pendelfonds. Daarmee kan er tot 50% subsidie verkregen worden voor de acties die het bedrijf onderneemt voor verduurzamen van het woon-werkverkeer van zijn werknemers.