Provincie West-Vlaanderen laat zeilboot zinken in De Gavers (Harelbeke) voor meer duikbeleving

zeilboot De Gavers

Het wrak wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse Vaarschool en moet zorgen voor meer beleving en kwaliteit voor de vele duikers in De Gavers.

Zeilboot

Het gaat om een zeilboot van 9,54 meter lang, 3,33 meter breed en 3,3 meter hoog. Die is volledig gestript. Het gevaarte van 4,5 ton werd op vrijdag 19 maart van Nieuwpoort naar De Gavers gebracht, waar de laatste aanpassingen gebeurden. Dat hield onder meer in dat alle risico-objecten, zoals kabels of scherpen onderdelen werden verwijderd. Ook nauwe schachten en doorgangen werden afgesloten om de veiligheid van de duikers te garanderen.

Op dinsdag 23 maart werd ‘De Zeezot’ met een kraan te water gelaten en op donderdag 25 maart tot zinken gebracht.

Doel

Het doel is tweeledig. Voor duikers zorgt de boot voor extra beleving maar het is ook een oriëntatiebaken zodat verschillende duikclubs zich beter kunnen verspreiden in het Gavermeer en de zichtbaarheid voor de duikers beter blijft. Veel beweging zorgt immers voor troebel water. Jaarlijks springen 2.000 duikers uit 40 verschillende duikclubs het water in.

Daarnaast is dit project ook positief voor het onderwaterleven. De boot kan een schuilplaats bieden voor onder meer snoek en paling. En op termijn kunnen driehoeksmosseltjes zich aan de boot vasthechten.

Waterwaliteit

Het afzinken heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Dat is essentieel want het Gavermeer is een natuurlijk bezinkings- en zuiveringsbekken voor drinkwater. De Watergroep zette het licht daarvoor op groen.

Kosten

De kosten voor de Provincie blijven beperkt tot de transport- en takelkosten, en enkele aanpassingswerken. De Provincie investeert hierin ongeveer 5.000 euro.

[ www.west-vlaanderen.be/gavers ]