Provincie West-Vlaanderen keurt vernieuwd dorpenreglement goed

Argendaalwandelroute Bellegem

Met de vernieuwing wil de Provincie verder blijven inzetten op dorps- en plattelandsontwikkeling, met o.a. een hogere toelage en ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe dorpspunten.

Dorpenreglement
De Provincie West-Vlaanderen riep in 2008 het dorpenreglement in het leven om initiatieven te ondersteunen die de dorpen op ons platteland versterken. Dat reglement is nu aan vernieuwing toe. De mogelijkheden waren immers beperkt, net zoals de financiële middelen. Ook moeten aanvragen veel eenvoudiger kunnen gebeuren.

Het doel van het nieuwe dorpenreglement blijft hetzelfde, namelijk het ondersteunen van de opstart van betere ontmoetingsplekken in het dorp. Enkele vernieuwingen zijn het optrekken van het maximaal bedrag van 10.000 naar 15.000 euro, het openstellen voor meer dorpen in de provincie en het aanbieden van een duidelijk aanvraagformulier. Ook coalities van verenigingen kunnen voortaan in aanmerking komen voor steun, mits het gemeentebestuur daar ook mee akkoord kan gaan.

Dorpspunten
Voortaan worden ook de ondersteuning tot nieuwe dorpspunten opgenomen in het reglement. Zo’n punt is een locatie in het dorpscentrum dat dient als ontmoetingsplaats voor het dorp, waar je een vervoersvraag of een klusje kan oplossen, lokale producenten een afzetpunt hebben of het bibliotheekfiliaal een plaats kan krijgen.

Dit vernieuwd dorpenreglement zorgt voor een stevige vereenvoudiging en actualisatie”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “De ondersteuning voor dorpspunten is een nieuw element.  Geen enkel dorpspunt is hetzelfde, maar altijd op maat van het dorp en op vraag van het dorp. Hiermee zetten we nog meer in op leefbare dorpen.”

De concrete invulling van het dorpspunt is afhankelijk van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Alle lokale en bovenlokale belanghebbenden worden hierbij betrokken, hetgeen ook tijd en geld kost. De Provincie zorgt daarom voor ondersteuning van het proces.

[www.west-vlaanderen.be/dorpen]