Provincie West-Vlaanderen keurt sloop voormalig zwembad Oostende goed

shutterstock_143107906.jpg

Tegen de sloopvergunning, verleend door Stad Oostende op 29 juli 2022, was onder andere door de erfgoedvereniging Dement en de architectuurverniging Archipel beroep aantekend.

Sloopaanvraag
Het is de uitbater van het zwembad, de intercommunale TMVW, die de sloop van het voormalige stedelijk zwembad aangevraagd had. Het ontwerp voorzag in de sloop van alle gebouwen op de site inclusief alle ondergrondse constructies. Ook de buitenzwembaden worden verwijderd. Na de sloop voorziet de aanvraag in het aanleggen van een grasplein.

Volgens de partijen die beroep aantekenden, miskent de sloop de erfgoedwaarden van het markante gebouw en kan de bestaande zwembadhal gerenoveerd en herbestemd worden in een overdekte polyvalente ruimte.

Meer zichtbaarheid
De deputatie volgt deze visie niet en stelt dat het gebouw dermate aangetast is dat behoud niet langer haalbaar is. De sloop van het zwembad zal daarnaast ook het zicht op de beschermde monumenten, de Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace, herstellen en biedt de opportuniteit om een royaal park te realiseren als eindpunt van de Koninginnelaan op een cruciale plek langsheen het kustlint. Door de sloop wordt teruggekeerd naar de historische toestand waarbij vanuit de Koningin Astridlaan een open zicht is op de Gaanderijen.

Zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke architecturale kwaliteiten van het stedelijk zwembad, ontworpen door Paul Felix en Jan Tanghe in zijn typische brutalistische bouwstijl, zal de sloop van dit gebouw terug ruimte geven aan de monumenten die deze plek verheffen tot één van de meest markante plaatsen in Oostende. De sloop verhoogt zo de erfgoedwaarde van de totale omgeving. Het is ook de ambitie van de stad om op deze plaats een kwalitatief park in te richten.

Rekening houdend met dit alles heeft de deputatie de gevraagde omgevingsvergunning verleend.