Provincie West-Vlaanderen keurt sloop en heropbouw voormalig Hotel du Louvre in Oostende goed

shutterstock_143107906.jpg

De aanvraag omvat de bouw van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden na de sloop van de bestaande bebouwing, met behoud van de historische gevel en de verbouwing van een bestaande eengezinswoning met handelsruimte.

Historiek
Het dossier kent al een lange historiek. Sinds de verkoop van het pand in 2004 door de stad werden reeds verschillende vergunningsaanvragen ingediend. Door de lange leegstand is het gebouw ook in slechte bouwfysische staat. De deputatie verleende zowel in 2015 als in 2018 de vergunning voor de sloop en herbouw. Telkens werd de vergunning vernietigd door de raad voor vergunningsbetwistingen. Nu verleent de deputatie voor de derde maal de vergunning in graad van beroep.   

Gunstig advies
De stedelijke erfgoedcommissie adviseerde gunstig voor de sloop en heropbouw van het pand. Ook de deputatie oordeelde dat de sloop en heropbouw aanvaardbaar is. Het zorgt voor een nieuwe invulling van een gebouw dat al lange tijd leeg staat. De gecementeerde gevelafwerking die kenmerkend is voor dit erfgoedpand wordt nauwkeurig opgemeten en identiek heropgebouwd. Op die manier blijft de architecturale waarde van de gevel behouden binnen het straatbeeld. Dit wordt ook als expliciete voorwaarde opgenomen bij de omgevingsvergunning.

De beroepers waren vooral bezorgd voor lichtverlies en bijkomende inkijk langs de achterkant. Tijdens de procedure werden de plannen licht gewijzigd waarbij tegemoet werd gekomen aan deze opmerkingen. De deputatie oordeelde dat de hinder die beroepers eventueel kunnen ondervinden normaal en aanvaardbaar is in een stedelijke context.

Op basis van deze argumenten besliste de deputatie om de beslissing van de stad Oostende te bevestigen en de omgevingsvergunning te verlenen.