Provincie West-Vlaanderen informeert via ‘Watertalk.be’ website over tijdstip en plaats van onderhoud onbevaarbare waterlopen

watertalk

Website toont tijdstip en locatie van de werken

Het platform dat ontwikkeld werd binnen het project ‘Watertalk’ licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. Die data worden bij aanvang van de werken ingevoerd door de kraanmannen via een mobiele applicatie. Landbouwers, bedrijven en particulieren die langs een onbevaarbare waterloop gehuisvest zijn, kunnen dan via de website zien wanneer er werken op hun zone gepland zijn.

Erfdienstbaarheid in een vijfmeterzone

Voor een goed beheer van de onbevaarbare waterlopen deelt de Provincie de open ruimte met de aangelanden, vaak landbouwers. Een goede samenwerking is daarbij belangrijk omdat in de vijfmeterzone langs deze onbevaarbare waterlopen een wettelijke erfdienstbaarheid geldt die de waterbeheerder toelaat om ten allen tijde deze zone te gebruiken voor onderhoudswerken aan de waterlopen.

‘Watertalk’ biedt ondersteuning voor de landbouw

In het project Watertalk wil Inagro ook de boeren ondersteunen en inlichten over de regels die in acht moeten worden genomen wanneer ze naast een onbevaarbare waterloop gehuisvest zijn. De focus ligt enerzijds op inrichting en beheer van de teeltvrije zone van een meter waarop zowel grondbewerkingen, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting verboden zijn. Anderzijds informeert Inagro vzw over de regelgeving die van toepassing is op specifieke vijfmeterzones. Daarop is geen geen bemesting toegelaten. Het onderzoeks- en kenniscentrum voert ook onderzoek naar manieren om deze zones alsnog rendabel in te zetten.

www.watertalk.be