Provincie West-Vlaanderen helpt kwetsbare jongeren met ‘corona-actieplan onderwijs’

relanceplan

Binnen het Provinciaal coronaherstelplan trekt ze dit jaar 550.000 euro uit ter ondersteuning van het onderwijs. De Provincie wil daarmee dat elke leerling toegang krijgt tot kwaliteitsvol onderwijs. Het nieuwe actieplan omvat vier krachtlijnen.

Digitale ondersteuning

Een eerste actiepunt is de digitale ondersteuning van kinderen en jongeren. Zo wil de Provincie computers en toebehoren inzamelen voor kinderen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal. Dat ICT-materiaal zal verkrijgbaar zijn in open leercentra, via tijdelijke of permanente terbeschikkingstelling.
Scholen en gezinnen krijgen ook steun om hen digitaal te versterken. Kinderen, maar ook hun ouders, kunnen hierbij rekenen op een stimulans richting digitale geletterdheid zodat ze wegwijs raken in programma’s en applicaties die ze op school gebruiken. Op die manier raken ook ouders vertrouwd met bijvoorbeeld het schoolplatform van hun kind(eren).

Brugfiguren

De Provincie wil samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen lokale besturen stimuleren om hun onderwijsinstellingen maximaal te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis. Dit doet de Provincie onder meer door de besturen te versterken in hun lokale brugfigurenwerking. Brugfiguren hebben in de coronaperiode bewezen dat ze kwetsbare kinderen en jongeren goed bereiken. Ze zorgden dat obstakels door afstandsonderwijs weggewerkt werden, onder meer door aan huis te gaan en lespakketten te bezorgen.

Netwerken

De Provincie zal ook netwerken oprichten die de afstand tussen school en kind, die verscherpt werd tijdens de coronacrisis, verkleint zodat kwetsbare jongeren niet dreigen af te haken. Zo wil de Provincie kwetsbare jongeren uit het zesde en zevende jaar technisch - en beroepsonderwijs samenbrengen. Die groep staat voor een cruciaal moment om hun kwalificatie te halen. Het is belangrijk dat zij via leeftijdsgenoten het goede duwtje in de rug krijgen om die kwalificatie ook effectief te halen.

Provinciale reglementen

De twee nieuwe provinciale reglementen ‘Flankerend Onderwijs’ die dit voorjaar door de provincieraad zijn goedgekeurd, worden versterkt. Met deze reglementen wil de Provincie innovatieve onderwijsprojecten in West-Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Dit najaar zal de aandacht vooral gaan naar noden die door de coronacrisis zijn ontstaan in het onderwijs. Het budget is met 100.000 euro verhoogd naar een jaarlijks beschikbaar budget van 350.000 euro. De volgende indieningsdatum is 15 oktober. Na een eerste oproep dit voorjaar werden al negen projecten goedgekeurd.