Provincie West-Vlaanderen heeft plan klaar voor Brexit

Image

Dit werd duidelijk na de overwinning van de conservatieve partij bij de verkiezingen van donderdag 12 december in het Verenigd Koninkrijk.

De Provincie West-Vlaanderen wacht deze datum echter niet af, maar wil en moet zich  wapenen door actie te ondernemen tegen deze vormen van opkomend protectionisme. Daarom werd in het meerjarenplan van de Provincie West-Vlaanderen alvast een budget, zo’n 3,5 miljoen euro, voorzien voor maatregelen die onder andere inzetten op het vrijwaren van de export.

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de aanvraag om extra Europese middelen te kunnen verkrijgen.

Ook wordt de internationaliseringsstrategie bijgestuurd in overleg met de buurregio’s. De Provincie ijvert onder andere voor de oprichting van een Brexit-fonds en wil verder inzetten op een maritieme regio van perifere gebieden met West-Vlaanderen als kern.

Anticiperen op de gevolgen van de Brexit door een positieve ingesteldheid

Studies van o.m. KU Leuven en de Nationale Bank van België gaven reeds aan dat de  effecten op West-Vlaanderen van een Brexit, een harde of een zachte, in West-Vlaanderen sowieso hard zullen zijn.
De sectoren ‘voeding’, ‘kunststoffen & rubber’ en ‘textiel’ zullen de grootste schade oplopen. Bovendien zijn dit net drie speerpuntsectoren binnen de West-Vlaamse economie. Tellen we daarbij nog de logistieke sector, met de Haven van Zeebrugge als draaischijf, en we overschrijden de 11.000 jobs die onmiddellijk worden bedreigd in West-Vlaanderen.

Vanuit de positieve ondernemende ingesteldheid, eigen aan West-Vlaanderen, wordt de brexit gezien als kans eerder dan als pure bedreiging. West-Vlaanderen wil daarom voluit inzetten op het versterken van de eigen troeven.

3,5 miljoen aan concrete maatregelen voorzien door het provinciebestuur

De hoofdmoot van de maatregelen is gericht op de West-Vlaamse kmo’s. De Provincie werkt hiervoor samen met de sociale partners, met Flanders Investment & Trade en met de douanediensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Belemmeringen van de export naar het Verenigd Koninkrijk zet meer dan 5.000 jobs op de tocht in de West-Vlaamse industrie. De vrijwaring van de export is daarbij een belangrijk onderdeel. Dit betekent bedrijven ondersteunen in de administratieve procedures via infosessies en begeleidingstrajecten, maar ook in hun zoektocht naar nieuwe afzetmarkten.

Daarnaast zet de Provincie ook in op aanpassing: niet alleen van de onderneming, maar ook van de werknemers. West-Vlaamse arbeidskrachten moeten gewapend zijn om vlot de omschakeling te kunnen maken, naar nieuwe producten binnen hetzelfde bedrijf of naar een nieuwe job.

Nog 3,5 miljoen extra Europese middelen?

Ook hoopt ze in de eerste helft van volgend jaar een extra budget van 3,5 miljoen te verkrijgen via Europa en op die manier de eigen middelen te kunnen verdubbelen.

Internationaliseringsstrategie wordt bijgestuurd: oprichting van een Brexit-fonds

Zo ijvert de Provincie West-Vlaanderen voor de oprichting van een specifiek Brexit-fonds voor de zwaarst getroffen regio’s. Dit is een noodzaak om te kunnen anticiperen op de gevolgen van het proces tot uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, en de economische groei en werkgelegenheid in het betrokken gebied te verzekeren.

Daarnaast bouwt de Provincie de nodige grensoverschrijdende netwerken en partnerschappen verder uit om een maritieme regio te kunnen uitbouwen met West-Vlaanderen als kern.

Er wordt ook ingezet op Internationalisering van jongeren. Dankzij een vernieuwd provinciaal reglement kunnen de komende jaren honderden studenten hun persoonlijke ontwikkeling versterken met een buitenlandse ervaring. Een ervaring die ze straks ook meenemen naar de arbeidsmarkt: een maatschappelijke en socio-economische win voor West-Vlaanderen.