Provincie West-Vlaanderen, gemeente Deerlijk en Natuurpunt Gaverstreke zetten hun schouders onder project Kleine Gavers

Met deze overeenkomst zorgen de drie partijen voor bijkomende waterbuffering en de realisatie van een natuurlijke en recreatieve verbinding tussen de kern van Deerlijk en het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. 

Ligging
De percelen, samen goed voor 6 ha, zijn gelegen tussen de expresweg N36 en de De Cassinastraat. Het gebied vormt een onderdeel van de Gavervallei die zich uitstrekt ten noorden van de E17. Tussen dit project en het provinciedomein De Gavers ligt reeds de fietsbrug Braamplukker ter hoogte van het Reigerbos. De afbakening van het projectgebied wordt weergegeven op de onderstaande kaart in bijlage.

Geplande werken
Het projectgebied zal worden ingericht als waterrijk gebied (wetland). De Provincie vraagt ondersteuning vanuit het blue-deal fonds, het globaal kader van de Vlaamse Overheid in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Met het project wordt maximaal ingezet op waterberging en -infiltratie. Een combi bufferbekken (bij overstromingen) met plas-dras hooilanden zal uitgebouwd worden, te beheren door Natuurpunt i.s.m. de lokale landbouwers. 

Samenwerkingsovereenkomst 
De aankoop van de terreinen gebeurde reeds door de Provincie en Natuurpunt, de gemeente Deerlijk verkocht hun percelen aan de Provincie om de realisatie van dit project mogelijk te maken.
Tussen de drie partijen werd een stappenplan uitgewerkt ter realisatie van het project:
Stap 1: patrimoniale verwerving door de partijen, de Provincie en Natuurpunt, afsluiting samenwerkingsovereenkomst, proefproject opstuwen waterpeil;
Stap 2: opstart definitief ontwerp door de provinciale diensten in samenwerking met de gemeente Deerlijk en Natuurpunt;
Stap 3: afstemming ontwerp met de gemeente, Natuurpunt en betrokken stakeholders;
Stap 4: opmaak van het omgevingsvergunningsdossier en aanbestedingsdossier door de provinciale diensten;
Stap 5: beheeroverdracht van de provinciale percelen na voorlopige oplevering van de uitvoeringswerken, voorwaarden nog uit te werken.

De overdracht van het beheer van de provinciale percelen naar Natuurpunt Gaverstreke verloopt via een gebruiksovereenkomst. Deze gebruiksovereenkomst is analoog aan de bestaande gebruiksovereenkomst voor de 15 ha in het provinciedomein De Gavers die nu reeds door Natuurpunt beheerd worden met de vele vrijwilligers. Gezien de positieve samenwerking kan de oppervlakte in beheer van Natuurpunt verder uitgebreid worden. 

Kostprijs & termijn
De totale kostprijs bedraagt 200.000 euro. In de week van 21 november werd door de Provincie reeds een proefopstelling geplaatst. Er werd gestart met de slibruiming binnen de bedding van de waterloop en het vervangen van een bestaande stuwconstructie zodat het stuwpeil nauwgezet opgevolgd en aangepast kan worden. Na deze proefopstelling wordt een definitief ontwerp opgemaakt. De geplande uitvoering totaalproject is voorzien tussen het najaar 2024 en midden 2025.